AGS® - Anti Graffiti System

charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

  1. Profilaktyka  czyli  zabezpieczenie powierzchni przed  graffiti
  2. Interwencja czyli chemiczne  usunięcie graffiti z  powierzchni  niezabezpieczonej

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (na całej szerokości do wysokości około 3 - 4m) preparatem AGS® 3502 lub AGS®-3512 czy AGS®-3510, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń.

Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu-graffiti nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90oC) pod ciśnieniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć-odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS®, a następnie gorąco-wodnym płukaniu najlepiej pod ciśnieniem. Jest metodą zazwyczaj czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagającą zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.