świadczymy wszelkiego rodzaju usługi budowlane i konserwacyjne związane z funkcjonowaniem nieruchomości .
Naprawiamy awarie , przerabiamy instalacje , świadczymy przeglądy okresowe .
-elektryczne
-hydrauliczne
-niskoprądowe (CCTV , ALARMOWE , SAP )

Wykonujemy również prace brukarskie , malarskie oraz wykończeniowe .

wykonujemy , naprawiamy , konserwujemy instalacje odgromowe . Wykonujemy również badania .
dostarczamy i montujemy wycieraczki systemowe w obiektach użyteczności publicznej
naprawiamy nieszczelności na dachach płaskich wykonanych z membran , wykonujemy przepusty przez dach , uszczelniamy kominki wentylacyjne , centrale . Świadczymy również usługę kontroli dachu pod względem jakości zgrzewów oraz uszkodzeń mechanicznych , czyszczenie wpustów dachowych oraz mycie dachu metodą ciśnieniową . Sprawdzenie dachu powinno się wykonywać 2 razy do roku .

66